Vì sao nói cuộc tấn công pháo đài Môn-ca-đa (26-7-1953) đã mở ra một giai đoạn mới trong phong trào đấu tranh của nhân dân Cu-ba?

Cuộc tấn công pháo đài Môn-đa-ca (26-7-1953) của 135 thanh niên yêu

nước do Luật sư trẻ Phi-đen Cát-xtơ-rô chỉ huy là một cuộc đấu tranh

vũ trang. Từ sau cuộc tấn công đó, cách mạng Cu-ba chuyển sang giai

đoạn đấu tranh vũ trang giành thắng lợi với một thế hệ chiến sĩ cách

mạng mới – trẻ tuổi, đầy nhiệt tình và kiên cường.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất