Vì sao Đông Nam Bộ có sức hút mạnh mẽ đối với lao động cả nước?

Đông Nam Bộ có sức hút mạnh mẽ đối với lao động cả nước, vì Đông Nam

Bộ có nhiều chỉ tiêu phát triển dân cư, xã hội cao hơn mức trung bình

cả nước như: thu nhập bình quân đầu người một tháng, học vấn, tuổi thọ

trung bình và mức đô thị hóa. Cơ cấu ngành nghề đa dạng nên có nhiều

khả năng tìm kiếm việc làm. Hiện nay, do sức ép của dân số thất nghiệp

và thiếu việc làm mà lao động từ nhiều vùng đổ về Đông Nam Bộ để tìm

kiếm cơ hội việc làm với hi vọng có được cơ hội thu nhập khá hơn, có

đời sống văn minh hơn.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất