Vì sao Đông Nam Bộ có sức hút mạnh mẽ đối với lao động cả nước?

Đông Nam Bộ là vùng có sức thu hút mạnh mẽ đôi với lao động cả nước vì hiện nay:

+ Đông Nam Bộ là vùng có cơ cấu kinh tế chuyển dịch mạnh theo hướng

công nghiệp hóa, cơ cấu ngành nghề rất đa dạng, người lao động dễ tìm

được việc làm, thu nhập của người lao động tương đối cao hơn mặt bằng

của cả nước

+ Là vùng tập trung nhiều khu công nghiệp, nhiều hoạt động dịch vụ

và thu hút mạnh đầu tư của nước ngoài, nhu cầu về lao động rất lớn,

nhất là lao động có chuyên môn kĩ thuật, có tay nghề giỏi

+ Vùng có những chính sách ưu đãi thu hút lao động, đặc biệt là lao

động có chuyên môn kĩ thuật cao.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất