- Vị trí của các thành phố: Plây Ku, Buôn Ma Thuột, Đà Lạt. - Những quốc lộ nôi các thành phố này với Thành phố Hồ Chí Minh và các cảng biển của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ.

- Xác định các thành phố: Play – Ku , Buôn Ma Thuật, Đà Lạt trên hình 29.2

- Những quốc lộ nối các thành phố này với Thành phố Hồ Chí Minh và các

cảng biển của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ:

- Quốc lộ 19: Kom Tum - Quy Nhơn.

- Quốc lộ 26: Buôn Ma Thuột - biến Nha Trang.

- Quốc lộ 14 và đường Hồ Chí Minh nối Plây Ku, Buôn Ma Thuột với TP.

Hồ Chí Minh.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất