Việc cải thiện hệ thống đường giao thông có ý nghĩa như thế nào với phát triển công nghiệp?

Việc cải thiện đường giao thông sẽ đảm bảo mối liên hệ kinh tế giữa

các cơ sở công nghiệp, giữa các vùng được thông suốt, góp phần thúc

đẩy sự phát triển công nghiệp.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất