Việc phát triển các dịch vụ điện thoại và Internet tác động như thế nào đến đời sống kinh tế - xã hội nước ta?

- Đảm bảo thông tin, liên lạc nhanh chóng kịp thời phục vụ sản xuất và

đời sống nhân dân.

- Là phương tiện phục vụ cho việc học tập, vui chơi giải trí đồng thời

cũng tạo điều kiện để người dân có thể tiếp thu được các tiến bộ khoa

kĩ thuật, văn hóa xã hội góp phần nâng cao trình độ nhận thức.

- Góp phần đưa nước ta nhanh chóng hội nhập với nền kinh tế thế giới.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất