Xác định trên bản đồ châu Mĩ vị trí các nước Cu-ba, Chi-lê, Ni-ca-ra-goa và nêu lên các sự kiện đấu tranh ở ba nước này.

- Cách mạng Cu-ba năm 1959, từ đầu những năm 60 đến những năm 80 của

thế kỉ XX, một cao trào đấu tranh đã bùng nổ ở Mĩ La-tinh và khu vực

này được ví như "Lục địa bùng cháy" của phong trào cách mạng. Đấu

tranh vũ trang diễn ra ở nhiều nước như Bô-li-vi-a, Vê-nê-xu-ê-la,

cô-lôm-bi-a, Ni-ca-ra-goa... Kết quả là chính quyền độc tài phản động

ở nhiều nước đã bị lật đổ, các chính phủ dân tộc - dân chủ được thiết

lập và đã tiến hành nhiều cải cách tiến bộ.

- Do thắng lợi của cuộc bầu cử tháng 9 - 1970 ở Chi-lê, Chính phủ của

Liên minh đoàn kết nhân dân do Tổng thống A-gien-đê lãnh đạo đã thực

hiện những chính sách cải cách tiến bộ củng cố độc lập chủ quyền dân

tộc trong những năm 1970 - 1973.

- Ở Ni-ca-ra-goa, dưới sự lãnh đạo của Mặt trận Xan-đi-nô, nhân dân

nước này đã lật đổ chế độ độc tài thân Mĩ, đưa đất nước phát triển

theo con đường dân chủ.

=> Nhưng cuối cùng, do nhiều nguyên nhân, nhất là sự can thiệp của Mĩ,

các phong trào cách mạng ở Chi-lê và Ni-ca-ra-goa đều thất bại vào

những năm 1973 và 1991.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất