Xác định trên hình 18.1 (SGK trang 66) vị trí của các trung tâm kinh tế Thái Nguyên, Việt Trì, Hạ Long, Lạng Sơn. Nêu các ngành công nghiệp đặc trưng của mỗi trung tâm

- Các ngành công nghiệp đặc trưng của các trung tâm kinh tế:

+ Thái Nguyên : Luyện kim, cơ khí

+ Việt Trì : Hoá chất; chế biến lương thực, thực phẩm; sản xuất

hàng tiêu dùng; chế biến lâm sản.

+ Hạ Long Sản xuất hàng tiêu dùng, cơ khí, hoá chất; chế biến

lương thực, thực phẩm.

+ Lạng Sơn Sản xuất hàng tiêu dùng.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất