Xác định trên hình 24.3, những ngành công nghiệp chủ yếu của các thành phố này

Thanh Hóa: sản xuất vật liệu xây dựng, cơ khí, chế biến lương thực thực phẩm.

- Vinh: cơ khí, chế biến lương thực thực phẩm, chế biến lâm sản, sản

xuất hàng tiêu dùng

- Hà Tĩnh: chế biến lâm sản.

- Đồng Hới: sản xuất vật liệu xây dựng.

- Đông Hà: chế biến lương thực thực phẩm.

- Huế: cơ khí, chế biến lương thực thực phẩm, sản xuất hàng tiêu dùng.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất