Xác định trên hình 24.3 (SGK trang 87) những ngành công nghiệp chủ yếu của các thành phố này

- Các ngành công nghiệp chủ yếu của các thành phố Thanh Hoá: Chế biến

lương thực, thực phẩm; cơ khí; vật liệu xây dựng.

- Các ngành công nghiệp chủ yếu của các thành phố Vinh: Chế biến lương

thực, thực phẩm; cơ khí; chế biến lâm sản; hàng tiêu dùng.

- Các ngành công nghiệp chủ yếu của các thành phố Huế: Chế biến lương

thực, thực phẩm; cơ khí; chế biến lâm sản.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất