Xác định trên hình 26.1, vị trí các thành phố Đà Nẵng, Quy Nhơn, Nha Trang. Vì sao các thành phố này được coi là cửa ngõ của Tây Nguyên?

- Vị trí thành phố: Đà Nẵng thuộc thành phố Đà Nẵng, Quy Nhơn thuộc

tỉnh Bình Định, Nha Trang thuộc tỉnh Khánh Hòa

- Các thành phố trên là cửa ngõ ra biển của Tây Nguyên:

+ Tây Nguyên là vùng không có biển.

+ Các thành phố này nối với Tây Nguyên qua các quốc lộ: Đường Hồ Chí

Minh, quốc lộ 19, quốc lộ 26, các quốc lộ này nối ra các cửa biển Đà

Nẵng, Quy Nhơn, cảng Nha Trang, vịnh Vân Phong , vịnh Cam Ranh.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất