Xác định trên hình 29.2 (SGK trang 107)vị trí của nhà máy thuỷ điện Y-a-ly trên sông Xê-xan. Nêu ý nghĩa của việc phát triển thuỷ điện ở Tây Nguyên.

Dựa vào kí hiệu và kênh chữ trên lược đồ để xác định nhà máy thủy điện

Y – a – ly trên sông Xê Xan.

- Ý nghĩa của việc phát triển thuỷ điện Y-a-li trên sông Xê-xan.

- Nhằm mục đích khai thác thế mạnh thuỷ năng của vùng.

- Tây Nguyên được lợi thế về nguồn năng lượng, nguồn nước phục vụ cho

sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là trồng cây công nghiệp, trồng cây

lương thực và phục vụ sinh hoạt trong hoàn cảnh thiêu nước do mùa khô

kéo dài.

- Thúc đẩy bảo vệ và phát triển rừng.

- Gián tiếp góp phần ổn định nguồn sinh thuỷ cho các dòng sông chảy về

các vùng lân cận, đảm bảo nguồn nước các nhà máy thuỷ điện của các

vùng này, cung cấp nước sản xuất và sinh hoạt cho dân cư trong lưu

vực. Các nhà máy thuỷ điện Trị An (Đồng Nai), Thác Mơ (Bình Phước),

Vĩnh Sơn (Bình Định), sông Hinh (Phú Yên), Đa Nhím (Ninh Thuận) và một

số dự án thuỷ điện dự định triển khai ít nhiều đều sử dụng nguồn nước

các sông từ Tây Nguyên.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất