Xác định trên hình 29.2, vị trí các nhà máy thủy điện Y-a-ly trên sông Xê Xan. Nêu ý nghĩa của việc phát triển thủy điện ở Tây Nguyên.

Ý nghĩa của việc phát triển thủy điện ở Tây Nguyên:

- Cung cấp nguồn điện cho toàn vùng Tây Nguyên

- Thúc đẩy kinh tế của vùng phát triển, cung cấp điện cho các ngành

kinh tế. phục vụ nhu cầu của đời sống nhân dân.

- Giá trị thủy lợi: hồ chứa nước có vai trò điều tiết nguồn nước vào

mùa lũ – cạn giúp hạn chế thiên tai và cung cấp nước tưới cho sản

xuất, sinh hoạt (đặc biệt hoạt động trồng cây công nghiệp lâu năm).

- Ngoài ra còn phát triển du lịch; Đánh bắt và nuôi trồng thủy sản nước ngọt.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất