Ý nghĩa cải tạo đất phèn, đất mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long

Việc cải tạo đất phèn, đất mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long có ý nghĩa quan trọng:

- Hai loại đất phèn, đất mặn chiếm diện tích lớn (khoảng 60 % diện

tích tự nhiên của Đồng bằng sông Cửu Long), với mức độ phèn, mặn khác

nhau; trong điều kiện thiếu nước ngọt vào mùa khô, việc cải tạo và sử

dụng hai loại đất này càng gặp khó khăn hơn.

- Đẩy mạnh cải tạo hai loại đất trên sẽ làm tăng hiệu quả sử dụng đất,

góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế - xã hội của vùng (tăng

sản lượng lương thực, thực phẩm, góp phần phân bố dân cư và xóa đói,

giảm nghèo, tạo thêm nguồn hàng xuất khẩu).

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất