Ý nghĩa của cuộc Chiến tranh nông dân Đức?

- Là cuộc chiến tranh nông dân vĩ đại nhất châu Âu, nó phản ánh lòng

căm thù của quần chúng bị áp bức.

- Là một sự kiện lịch sử lớn lao, nó biểu hiện thinh thần đấu tranh

quyết liệt và khí phách anh hùng của nông dân Đức đấu tranh chống lại

Giáo hội, phong kiến.

- Báo hiệu sự khủng hoảng, suy vong của chế độ phong kiến.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất