Các đảng viên cộng sản trong nhà tù của thực dân Pháp đã thái độ như thế nào trước chính sách khủng bố tàn bạo của kẻ thù?

Các đảng viên trong nhà tù của bọn thực dân Pháp đã nêu cao khí phách

kiên cường, bất khuất, kiên trì đấu tranh bảo vệ lập trường, quan điểm

cách mạng của Đảng, biến nhà tù thành trường học cách mạng và vẫn tìm

mọi cách để liên hệ với các cơ sở Đảng ở bên ngoài.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất