Căn cứ vào đâu để khẳng định phong trào công nhân nước ta phát triển lên một bước cao hơn sau Chiến tranh thế giới thứ nhất?

Qua các cuộc đấu tranh cụ thể nổ ra từ Bắc chí Nam và mục đích đấu

tranh, cho thấy ý thức giai cấp của phong trào công nhân đang phát

triển nhanh chóng. Điều đó chứng tỏ bước phát triển cao hơn của phong

trào công nhân sau Chiến tranh thế giới thứ nhất.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất