Cuộc bãi công Ba Son (8-1925) có điểm gì mới trong phong trào công nhân nước ta sau Chiến tranh thế giới thứ nhất?

Phong trào công nhân nước ta sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, cuộc

bãi công Ba Son (8 – 1925) có điểm mới là công nhân đấu tranh không

chỉ vì quyền lợi của mình mà còn thể hiện tình đoàn kết với công nhân

và nhân dân lao động Trung Quốc. Nó chứng tỏ giai cấp công nhân nước

ta từ đây bước đầu đi vào đấu tranh tự giác.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất