Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới Tây – Nam và biên giới phía Bắc nước ta (1975 – 1979) đã diễn ra như thế nào?

a) Đấu tranh bảo vệ biên giới Tây – Nam

- Do có âm mưu từ trước, ngay sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống

Mĩ, cứu nước, tập đoàn Pôn Pốt ở Cam-pu-chia đã quay súng bắn vào nhân

dân ta. Chúng liên tiếp mở những cuộc hành quân khiêu khích dọc biên

giới, lấn chiếm lãnh thổ nước ta.

- Ngày 22 - 12 - 1978, tập đoàn Pôn Pốt huy động 19 sư đoàn bộ binh

cùng với nhiều đơn vị pháo binh, xe tăng tiến đánh Tây Ninh, mở đầu

cuộc chiến tranh xâm lấn biên giới Tây - Nam nước ta.

- Thực hiện quyền tự vệ chính đáng, quân dân ta tổ chức cuộc phản công

đánh đuổi quân Pôn Pốt. Cuộc chiến tranh biên giới Tây - Nam nhanh

chóng chấm dứt. Toàn bộ quân xâm lược Pôn Pốt bị quét khỏi nước ta,

hòa bình được lập lại trên toàn tuyến biên giới Tây - Nam.

b) Đấu tranh bảo vệ biên giới phía Bắc

- Trung Quốc là nước láng giềng thân thiết của Việt Nam. Trong quá

trình đấu tranh cách mạng, nhân dân hai nước đã từng gắn bó mật thiết,

đoàn kết giúp đỡ nhau.

- Nhưng từ năm 1978, Trung Quốc đã có những hành động làm tổn hại đến

tình cảm giữa nhân dân hai nước như cho quân khiêu khích quân sự dọc

biên giới, cắt viện trợ, rút chuyên gia. Nghiêm trọng hơn, sáng 17 - 2

- 1979, Trung Quốc cho quân đội với lực lượng 32 sư đoàn mở cuộc tiến

công nước ta dọc biên giới từ Móng Cái (Quảng Ninh) đến Phong Thổ (Lai

Châu).

- Để bảo vệ lãnh thổ Tổ quốc, quân dân ta, trực tiếp là quân dân sáu

tỉnh biên giới phía Bắc, đã đứng lên chiến đấu. Cuộc chiến đấu ngoan

cường vì độc lập tự do của nhân dân ta, cùng với sự phản đối mạnh mẽ

của dư luận trong nước và thế giới, đã buộc Trung Quốc phải rút quân

khỏi nước ta từ ngày 5 - 3 - 1979, đến ngày 18 - 3 -1979 thì rút hết

quân.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất