Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 – 1933) đã tác động đến tình hình kinh tế và xã hội Việt Nam ra sao?

Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới diễn ra đầu tiên ở Mĩ (tháng

10-1930) rồi lan nhanh sang các nước tư bản khác, tác động mạnh mẽ đến

nền kinh tế, xã hội của các nước tư bản.

- Pháp là nước tư bản nên chịu chung tác động của cuộc khủng hoảng

này. Khủng hoảng diễn ra ở Pháp rồi lan nhanh ra các thuộc địa và phụ

thuộc của Pháp, trong đó có Việt Nam.

- Dưới tác động của cuộc khủng hoảng, nền kinh tế, xã hội Việt Nam bị

khủng hoảng nặng nề:

+ Nông nghiệp, công nghiệp bị suy sụp, xuất nhập khẩu bị đình

đốn, hàng hóa khan hiếm (do nền kinh tế Việt Nam phụ thuộc hoàn toàn

vào Pháp).

+ Khủng hoảng kinh tế đã tác động tới tất cả các tầng lớp, giai

cấp trong xã hội Việt Nam, làm cho đời sống của các tầng lớp nhân dân

vô cùng cực khổ (nhà máy bị đóng cửa, công nhân không có việc làm hoặc

có việc làm thì lương rất thấp; sản xuất nông nghiệp sa sút do xuất

khẩu lúa gạo bị đình trệ, nông dân bị bần cùng hoá...; đời sống của tư

sản, tiểu tư sản bấp bênh...).

+ Thực dân Pháp còn tăng cường chính sách thuế khóa, làm cho đời

sống của nhân dân càng thêm cùng cực.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất