Cuộc tiến công chiến lược năm 1972 đã diễn ra như thế nào? Ý nghĩa lịch sử của cuộc tiến công đó?

- Từ ngày 30-3-1972, quân ta mở cuộc tiến công chiến lược đánh vào

Quảng Trị, lấy Quảng Trị làm hướng tiến công chủ yếu.

- Đến cuối tháng 6-1972, quân ta đã chọc thủng ba phòng tuyến mạnh

nhất của địch là Quảng Trị, Tây Nguyên và Đông Nam Bộ, loại khỏi vòng

chiến đấu hơn 20 vạn tên địch.

- Ý nghĩa: Cuộc Tiến công chiến lược năm 1972 đã buộc Mĩ phải "Mĩ hóa"

trở lại, tức thừa nhận sự thất bại của chiến lược "Việt Nam hóa chiến

tranh".

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất