Cuộc tiến công chiến lược Đông – Xuân 1953 – 1954 đã bước đầu làm phá sản Kế hoạch Na-va của Pháp – Mĩ như thế nào?

- Thực hiện phương hướng chiến lược đã đưa ra, tháng 12-1953, bộ đội

ta tiến công và giải phóng tỉnh Lai Châu (trừ Điện Biên Phủ), Pháp

buộc phải điều quân tăng cường cho Điện Biên Phủ, biến nơi đây trở

thành nơi tập trung quân thứ hai của Pháp.

- Đầu tháng 12-1953, liên quân Lào - Việt mở cuộc tiến công Trung Lào,

giải phóng Thà Khẹt, buộc địch phải tăng cường lực lượng cho Xê-nô,

biến nơi đây trở thành nơi tập trung binh lực thứ ba của Pháp.

- Tháng 1-1954. liên quân Lào - Việt tiến công địch ở Thượng Lào, giải

phóng toàn tỉnh Phong Xa-lì, buộc Pháp tăng quân cho Luông Pha-bang,

biến nơi đây trở thành nơi tập trung quân thứ tư của Pháp.

- Tháng 2-1954, quân ta giải phóng thị xã Kon Tum, uy hiếp Plây-cu,

địch phải tăng cường lực lượng cho Plây-cu, nơi đây trở thành nơi tập

trung quân thứ năm của Pháp.

- Những cuộc tiến công chiến lược trong Đông - Xuân đã buộc lực lượng

cơ động của địch tập trung ở đồng bằng Bắc Bộ phải phân tán thành 5

nơi ở các chiến trường rừng núi. Trong đó, bộ phận tinh nhuệ nhất bị

giam chân tại Điện Biên Phủ. Kế hoạch Na-va đã bước đầu bị phá sản.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất