Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975 đã phát triển qua ba chiến dịch lớn như thế nào?

- Thực hiện kế hoạch giải phóng miền Nam, ta tập trung chủ lực mạnh

với vũ khí, kĩ thuật hiện đại, mở chiến dịch quy mô lớn ở Tây Nguyên -

địa bàn chiến lược quan trọng. Trong trận then chốt mở màn ở Buôn Ma

Thuột ngày 10 - 3 - 1975, ta đã nhanh chóng giành thắng lợi. Ngày 12 -

3 - 1975, địch phản công định chiếm lại Buôn Ma Thuột nhưng không

thành. Hệ thống phòng thủ của địch ở Tây Nguyên rung chuyển, quân địch

mất tinh thần, hàng ngũ rối loạn.

- Ngày 14 - 3 - 1975, địch rút toàn bộ quân khỏi Tây Nguyên về giữ

vùng duyên hải miền Trung. Trên đường rút chạy, chúng bị quân ta truy

kích tiêu diệt. Đến ngày 24 - 3 - 1975, Tây Nguyên hoàn toàn được giải

phóng.

- Nhận thấy thời cơ chiến lược đến nhanh, hết sức thuận lợi ngay khi

chiến dịch Tây Nguyên đang tiếp diễn, Bộ Chính trị có quyết định kịp

thời thực hiện kế hoạch giải phóng Sài Gòn và toàn miền Nam, trước

tiên tiến hành chiến dịch giải phóng Huế - Đà Nẵng.

- Ngày 21-3, quân ta dành thẳng vào căn cứ địch ở Huế, chặn các đường

rút chạy của chúng, hình thành thế bao vây địch trong thành phố. Đúng

10 giờ 30 ngày 25-3, quân ta tiến vào cố đô Huế; đến ngày 26-3, giải

phóng thành phố và toàn tỉnh Thừa Thiên.

- Cùng thời gian này, quân ta tiến vào giải phóng thị xã Tam Kì, Quảng

Ngãi, Chu Lai… tạo thêm một hướng uy hiếp Đà Nẵng từ phía nam, Đà

Nẵng, thành phố lớn thứ hai ở miền Nam, một căn cứ quân sự liên hợp

lớn nhất của Mĩ và quân đội Sài Gòn, rơi vào thế cô lập. Sáng 29 - 3,

quân ta từ ba phía bắc, tây, nam tiến thẳng vào thành phố. Đến 3 giờ

chiều, toàn bộ thành phố Đà Nẵng được giải phóng.

- Trước khi bắt đầu chiến dịch giải phóng Sài Gòn (mang tên chiến dịch

Hồ Chi Minh), quân ta tiến công Xuân Lộc và Phan Rang - những căn cứ

phòng thủ trọng yếu của địch bảo vệ Sài Gòn từ phía đông. Trước việc

tuyến phòng thủ bị chọc thủng (Phan Rang 16-4, Xuân Lộc 21 - 4), nội

bộ Mĩ và quân đội Sài Gòn càng thêm hoảng loạn. Ngày 18- 4, Tổng thống

Mĩ ra lệnh di tản hết người Mĩ khỏi Sài Gòn. Ngày 21-4, Nguyễn Văn

Thiệu tuyên bố từ chức Tổng thống.

- 5 giờ chiều 26 - 4, chiến dịch Hồ Chi Minh bắt đầu. Năm cánh quân

cùng lúc vượt qua tuyến phòng thủ vòng ngoài của địch tiến vào trung

tâm Sài Gòn, đánh chiếm các cơ quan đầu não của chúng.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất