Dựa vào lược đồ (Hình 54, SGK trang 123), trình bày diễn biến chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ (1954)

Chiến dịch Điện Biên Phủ bắt đầu từ ngày 13-3-1954 đến hết ngày

7-5-1954 và được chia làm 3 đợt:

- Đợt 1 (từ ngày 13 đến 17-3-1954): quân ta tiến công tiêu diệt căn cứ

Him Lam và toàn bộ phân khu Bắc (Độc Lập, Bản Keo).

- Đợt 2 (từ ngày 30-3 đến 26-4-1954): quân ta đồng loạt tấn công vào

các cao điểm phía đông khu trung tâm Mường Thanh. Cuộc chiến đấu diễn

ra vô cùng ác liệt, nhất là đồn A1, C1. Vùng vây khép chặt, dần dần

đừng tiếp tế bằng hàng không bị cắt đứt.

- Đợt 3 (từ ngày 1-5 đến 7-5-1954): quân ta đồng loạt tấn công vào

trung tâm Mường Thanh và phân khu phía Nam, chiều ngày 7-5 quân ta

đánh vào Sở chỉ huy địch. Đến 7h30 ngày 7-5 lá cờ "Quyết chiến, quyết

thắng" bay trên nóc hầm Đờ Cát-tơ-ri. Chiến dịch toàn thắng.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất