Đế quốc Mĩ đã dùng những thủ đoạn gì nhằm phá vỡ liên minh đoàn kết chiến đấu giữa ba dân tộc Việt Nam – Lào – Cam-pu-chia từ năm 1969 đến năm 1973? Kết quả ra sao?

- Thủ đoạn rõ nhất của Mĩ nhằm phá vỡ liên minh chiến đấu ba nước Đông

Dương là sử dụng quân đội Sài Gòn như một mũi nhọn xung kích trong các

cuộc hành quân mở rộng xâm lược Cam-pu-chia (1970), sang Lào (1971)

nhằm thực hiện âm mưu: dùng người Đông Dương đánh người Đông Dương.

* Kết quả:

- Cuộc hành quân xâm lược của 10 vạn quân Mĩ và quân đội Sài Gòn sang

Cam-pu-chia (từ đầu tháng 4 đến tháng 6-1970) bị quân tình nguyện Việt

Nam phối hợp với quân dân Cam-pu-chia đập tan, loại khỏi vòng chiến

đấu 17 000 tên địch, giải phóng nhiều vùng đất đai rộng lớn ở Đông Bắc

Cam-pu-chia với 4,5 triệu dân.

- Ở Việt Nam, trên hai miền nam-bắc, nhân dân Việt Nam đã giành nhiều thắng lợi.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất