Hậu phương miền Bắc đã chi viện những gì và bằng cách nào cho tiền tuyến miền Nam đánh Mĩ?

- Tuyến đường vận chuyển chiến lược Bắc - Nam (đường Hồ Chí Minh trên

bộ và trên biển) được khai thông từ tháng 5-1959.

- Trong 4 năm (1965 - 1968), miền Bắc đã đưa vào miền Nam hơn 30 vạn

cán bộ, bộ đội và hàng chục vạn tấn vũ khí, đạn dược... phục vụ cho

miền Nam đánh Mĩ.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất