Hãy cho biết âm mưu của Pháp – Mĩ trong việc thực hiện Kế hoạch Na-va

Nhằm xoay chuyển cục diện chiến tranh Đông Dương, hi vọng trong vòng

18 tháng sẽ "kết thúc cuộc chiến tranh trong danh dự" bằng một thắng

lợi quân sự quyết định.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất