Hãy nêu những hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế đó trong việc thực hiện nhiệm vụ cải tạo quan hệ sản xuất, bước đầu phát triển kinh tế, văn hóa, miến Bắc đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Năm (1954-1965)

* Hạn chế: trong cải tạo ta mắc phải một số sai lầm là :

- Đã đồng nhận cải tạo với xóa bỏ tư hữu và các thành phần kinh tế cá thể.

- Thực hiện sai các nguyên tắc xây dựng hợp tác xã là tự nguyện, công

bằng, dân chủ, cùng có lợi. Vì vậy đã làm cho hợp tác xã không phát

huy được tác dụng tích cực, chủ động, sáng tạo của xã viên trong sản

xuất.

* Nguyên nhân : trong chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ ta còn chủ quan,

nóng vội, đốt cháy giai đoạn, muốn nhanh chóng hoàn thành cải tạo xã

hội chủ nghĩa để bắt tay xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất