Hãy nêu những thành tựu của miền Bắc trong việc thực hiện kế hoạch Nhà nước 5 năm (1961 – 1965)

- Công nghiệp: đẩy mạnh tốc độ xây dựng các cơ sở công nghiệp.

+ Công nghiệp nặng có khu gang thép Thái Nguyên, nhà máy nhiệt

điện Uông Bí, thủy điện Thác Bà, phân đạm Bắc Giang, ...

+ Công nghiệp nhẹ có các khu công nghiệp Việt Trì, Thượng Đình,

các nhà máy đường Vạn Điểm, sứ Hải Dương...

- Nông nghiệp: xây dựng và phát triển nông trường, lâm trường quốc

dân, trại thí nghiệm cây trồng và chăn nuôi...

+ Áp dụng tiến bộ khoa học – kĩ thuật, sử dụng cơ khí trong nông

nghiệp ngày càng tăng, phát triển hệ thống thủy nông nhờ có diện tích

nước tưới được mở rộng.

+ Nhiều hợp tác xã đạt 5 tấn trên 1 héc ta. Trên 90% hộ nông dân

vào hợp tác xã, trong đố 50% lên hợp tác xã bậc cao.

- Thương nghiệp quốc doanh chiếm lĩnh thị trường, góp phần phát triển

kinh tế, củng cố quan hệ sản xuất, ổn định đời sống nhân dân.

- Giao thông vận tải: các mạng lưới đường bộ, đường sắt, sông, biển

được xây dựng và củng cố, hoàn thiện, phục vụ đắc lực cho giao lưu

kinh tế củng cố quốc phòng.

- Văn hóa, giáo dục, y tế tiến bộ đáng kể.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất