Hãy trình bày ý nghĩa của những thành tựu khôi phục kinh tế và hàn gắn vết thương chiến tranh (1954 - 1957)

Trong việc thực hiện nhiệm vụ khôi phục kinh tế và hàn gắn vết thương

chiến tranh (1954 - 1957), miền Bắc đã đạt được nhiều thành tựu. Những

thành tựu này có ý nghĩa đã phục hồi nền kinh tế bị chiến tranh tàn

phá, tạo điều kiện cho kinh tế phát triển, giải quyết các vấn đề xã

hội, nâng cao đời sống của nhân dân, củng cố miền Bắc, cổ vũ nhân dân

miền Nam chiến đấu.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất