Khởi nghĩa Yên Bái thất bại nhanh chóng vì những nguyên nhân nào?

- Thực dân Pháp còn mạnh, bản thân Việt Nam Quốc dân đảng còn non kém

về nhiều mặt.

- Tổ chức chưa chặt chẽ, còn lỏng lẻo.

- Cuộc khởi nghĩa nổ ra chưa có sự chuẩn bị kĩ, còn bị động.

- Sự lãnh đạo của Đảng còn non kém, thiếu kinh nghiệm.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất