Mĩ thực hiện âm mưu và thủ đoạn gì trong việc tiến hành chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” (1969-1973)?

- Sau thất bại của chiến lược "Chiến tranh cục bộ", Mĩ chuyển sang

chiến lược "Việt Nam hóa chiến tranh" ở miền Nam và mở rộng chiến

tranh ra toàn Đông Dương, thực hiện "Đông Dương hóa chiến tranh" với

âm mưu "dùng người Việt đánh người Việt, dùng người Đông Dương đánh

người Đông Dương".

- Lực lượng chính tiến hành cuộc chiến tranh là quân đội Sài Gòn kết

hợp với hỏa lực Mĩ, vẫn do Mĩ chỉ huy bằng hệ thống cố vấn quân sự.

- Quân đội Sài Gòn được sử dụng như là lực lượng xung kích trong các

cuộc hành quân mở rộng xâm lược Cam-pu-chia năm 1970, Lào năm 1971,

thực hiện âm mưu "dùng người Đông Dương đánh người Đông Dương".

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất