Miền Bắc đạt được những thành tựu gì trong việc thực hiện nhiệm vụ khôi phục và phát triển kinh tế, văn hóa?

Miền Bắc trở lại hòa bình, khắc phục hậu quả của chiến tranh, khôi

phục và phát triển kinh tế, văn hóa, ra sức chi viện cho tiền tuyến

miền Nam.

- Đến cuối tháng 6 -1973, miền Bắc cơ bản hoàn thành việc tháo gỡ thủy

lôi, bom mìn do Mĩ thả trên biển, trên sông, bảo đảm đi lại bình

thường.

- Sau hai năm (1973 - 1974), về cơ bản miền Bắc khôi phục xong các cơ

sở kinh tế, các hệ thống thủy nông, mạng lưới giao thông, các công

trình văn hóa, giáo dục, y tế. Kinh tế có bước phát triển.

- Đến cuối năm 1974, sản xuất công nghiệp, nông nghiệp trên một số mặt

quan trọng đã đạt và vượt mức năm 1964 và năm 1971 - là hai năm đạt

mức cao nhất trong 20 năm xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc. Đời

sống nhân dân được ổn định.

- Thực hiện nghĩa vụ hậu phương, trong hai năm 1973 -1974, miền Bắc

đưa vào các chiến trường gần 20 vạn bộ đội, hàng vạn thanh niên xung

phong, cán bộ chuyên môn, nhân viên kĩ thuật. Đột xuất trong hai tháng

đầu năm 1975, miền Bắc gấp rút đưa vào miền Nam 5,7 vạn bộ đội. Miền

Bắc cũng đưa vào chiến trường 26 vạn tổn vũ khí, đạn dược, quân trang,

quân dụng, xăng dầu, thuốc men, lương thực, thực phẩm.

- Chi viện của miền Bắc cho miền Nam thời kì này, ngoài việc phục vụ

nhiệm vụ chiến đấu với trọng tâm tiến tới Tổng tiến công và nổi dậy

Xuân 1975, còn chuẩn bị cho xây dựng và tiếp quản vùng giải phóng sau

khi chiến tranh kết thúc.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất