Nêu kết quả và ý nghĩa của từng nhiệm vụ khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội, vừa tiếp tục chi viện cho tiền tuyến miền Nam

- Trong hai năm 1973 - 1974:

+ Miền Bắc cơ bản khôi phục mọi mặt, kinh tế có bước phát triển.

Đến cuối năm 1974, sản xuất công nông nghiệp trên một số mặt đã đạt và

vượt mức năm 1964 và 1971, đời sống nhân dân ổn định.

+ Đưa vào chiến trường 20 vạn bộ đội. Đột xuất trong hai tháng

đầu năm 1975, miền Bắc đưa vào Nam 57.000 bộ đội cùng khối lượng vật

chất - kỹ thuật khổng lồ, đáp ứng đầy đủ và kịp thời nhu cầu to lớn và

cấp bách của cuộc Tổng tiến công chiến lược.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất