Nhân dân ba nước Việt Nam – Lào – Cam-pu-chia đã giành được những thắng lợi chung nào trên các mặt trận quân sự và chính trị trong chống chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” (1969 – 1973)?

Để đánh bại chiến lược "Việt Nam hóa chiến tranh" và "Đông Dương hóa

chiến tranh", Đảng ta chủ trương tiếp tục tiến công trên cả 3 mặt trận

quân sự, chính trị, ngoại giao ; tăng cường phối hợp chiến đấu với

quân và dân hai nước bạn, nhờ vậy mà ta đã giành được nhiều thắng lợi

to lớn :

- Trên mặt trận chính trị : thắng lợi to lớn với sự ra đời của Chính

phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam ngày 6-6-1969 và Hội

nghị cấp cao ba nước Việt Nam. Lào, Cam-pu-chia tổ chức ngày 24 và

25-4-1970.

- Trên mặt trận quân sự: giành hai thắng lợi ở Cam-pu-chia giữa năm

1970 và ở Lào đầu năm 1971. Phong trào đấu tranh chính trị ở thành thị

diễn ra liên tục, rầm rộ. Phong trào chống "bình định", phá ấp chiến

lược của địch ở nông thôn. Sau khi giành hàng loạt các chiến thắng

trong ba năm 1969, 1970, 1971 trên các mặt trận, ta chủ động mở cuộc.

Tiến công chiến lược năm 1972 (bắt đầu từ 30-3-1972 đến cuối tháng

6-1972) đánh vào Quảng Trị, rồi phát triển rộng ra khắp chiến trường

miền Nam.

- Thắng lợi của nhân dân Việt Nam đánh bại chiến lược "Việt Nam hóa

chiến tranh" của Mĩ (1969 - 1973) đã tạo bước ngoặt của cuộc kháng

chiến chống Mĩ, giáng đòn mạnh mẽ vào quân đội Sài Gòn và quốc sách

"bình định" của Mĩ trong chiến lược "Việt Nam hóa chiến tranh". Buộc

Mĩ tuyên bố "Mĩ hóa" trở lại trong chiến tranh xâm lược.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất