Phong trào công nhân nước ta trong mấy năm đầu sau Chiến tranh thế giới thứ nhất đã phát triển trong bối cảnh nào?

- Hoạt động của tổ chức Công hội do Tôn Đức Thắng thành lập năm 1920 ở Sài Gòn.

- Các cuộc đấu tranh của công nhân, thủy thủ Pháp và công nhân thuỷ

thủ Trung Quốc ở các bến cảng lớn như Hương Cảng, Thượng Hải...

- Những sự kiện này có tác dụng cổ vũ, động viên công nhân Việt Nam

đấu tranh và là nguyên nhân làm cho phong trào công nhân nước ta phát

triển lên một bước cao hơn sau chiến tranh.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất