Quân dân ta ở hai miền Nam – Bắc đã giành được những thắng lợi nào có ý nghĩa chiến lược về quân sự, chính trị, ngoại giao trong kháng chiến chống Mĩ, cứu nước (1954 -1975)?

- Giai đoạn 1954 - 1960: Phong trào Đồng Khởi vỡ từng mảng hệ thống

kìm kẹp quân địch, lung lay chính quyền Ngô Đình Diệm, phá sản " chiến

lược Aixenhao", chiến lược thống trị điển hình của chủ nghĩa thực dân

mới.

- Mặt trận dân tộc giải phóng miền nam ra đời (20-2-1960), đoàn kết và

lãnh đạo nhân dân đấu tranh chống Mĩ - Ngụy.

- Giai đoạn 1961 - 1965: đánh bại chiến lược "Chiến tranh đặc biệt "

của Mĩ. Chiến thắng Ấp Bắc ( 2-1-1963), Đông Xuân 1964 - 1965; chống

địch lập " Ấp chiến lược " và phá " Ấp chiến lược ".

- Giai đoạn 1965 - 1968: Nhân dân cả nước trực tiếp đánh Mĩ, đánh bại

chiến lược Chiến tranh cục bộ ở miền Nam, chiến tranh phá hoại miền

Bắc với những chiến thắng itu biểu: chiến thắng Vạn Tường, đập tan

phản công mùa khô; tổng tiến công nổi dậy tết Mậu Thân

- Giai đoạn 1965 - 1973: Đánh bại Việt Nam hoá chiến tranh; Chiến

tranh phá hoại miền bắc lần 2, phối hợp với Lào và Campuchia đánh bại

" Đông Dương Hoá Chiến tranh tranh" với những chiến thắng itu biểu:

CHinh phủ cách mạng lâm thời công hoà miền nam Việt Nam thành lập. Hội

nghị cấp cao 3 nước Đông Dương họp. Cuộc tấn công chiến lược 1972,

trận Điện Biên Phủ trên không; Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh

lập lại hoà bình ở VN.

- Giai đoạn 1973 - 1975: đánh bại chiến dịch tràn ngập lãnh thổ của

địch, tiến lên đánh bại hoàn toàn cuộc Chiến tranh xâm lược thực dân

mới của Mĩ với thắng lợi mở đầu ở Đường 14 - Phước Long và kết thúc là

cuộc Tổng tiến công nổi dậy mùa xuân 1975.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất