Sau Hiệp định Pa-ri năm 1973 về Việt Nam, miền Bắc thực hiện những nhiệm vụ gì?

Sau Hiệp định Pa-ri 1973, thay đổi so sánh lực lượng ở miền Nam có lợi

cho cách mạng. Miền Bắc trở lại hòa bình, vừa tiến hành khắc phục hậu

quả chiến tranh, khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội, vừa tiếp

tục chi viện cho tiền tuyến miền Nam.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất