Sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước, cách mạng ở hai miền Nam – Bắc có những thuận lợi và khó khăn gì?

+ Ở miền Bắc:

- Thuận lợi: Trải qua hơn 20 năm tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa,

miền Bắc đạt được những thành tựu to lớn và toàn diện, đã xây dựng

được cơ sở vật chất – kĩ thuật ban đầu của chủ nghĩa xã hội.

- Khó khăn: Cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân và hải quân của

Mĩ kéo dài và hết sức ác liệt gây hậu quả lâu dài đối với miền Bắc làm

cho quá trình phát triển của đất nước bị chậm lại nhiều năm.

+ Ở miền Nam:

- Thuận lợi: Miền Na đã hoàn toàn giải phóng, chếđộ thực dân mới của

Mĩ cùng bộ máy chính quyền Sài Gòn ở trung ương bị suy sụp. Kinh tế

miền Nam trong chừng mực nhất định có bước phát triển theo hướng tư

bản.

- Khó khăn: Cơ sở của chính quyền Sài Gòn ở địa phương cùng bao di hại

của xã hội vẫn tồn tại. Ở miền Nam, nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu,

sản xuất nhỏ và phân tán là phổ biến, phát triển mất cân đối, phụ

thuộc nặng nề vào viện trợ từ bên ngoài. Nhiều làng mạc, đòng ruộng bị

tàn phá, nửa triệu héc-ta ruộng đất bị bỏ hoang. Một triệu héc-ta rừng

bị chất độc hóa học và bom đạn cày xới. Vô số biom mìn còn vùi lấp

trên các cánh đồng, ruộng vườn, nơi cư trú của nhân dân. Đội ngũ thất

nghiệp có tới hàng triệu người. Số người mù chữ chiếm tỉ lệ lớn trong

cư dân.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất