Sau thất bại trong chiến dịch Biên giới thu – đông 1950, thực dân Pháp và can thiệp Mĩ có âm mưu gì ở Đông Dương?

- Pháp thực hiện âm mưu giành lại quyền chủ động chiến lược đã mất. Mĩ

tăng cường viện trợ cho Pháp để đẩy mạnh chiến tranh ở Đông Dương,

từng bước thay chân Pháp.

- Pháp đề ra kế hoạch Đờ Lát đờ Tát-xi-nhi (12-1950), gấp rút xây dựng

lực lượng, bình định vùng tạm chiếm, kết hợp với phản công và tiến

công lực lượng cách mạng.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất