Tại sao chỉ trong một thời gian ngắn, ba tổ chức cộng sản nối tiếp nhau ra đời ở Việt Nam?

- Cuối năm 1928, đầu năm 1929, phong trào dân tộc dân chủ mà đặc biệt

là phong trào công nông phát triển mạnh mẽ theo con đường vô sản =>

phải thành lập 1 tổ chức cộng sản để lãnh đạo phong trào.

- Do quan điểm khác nhau trong chủ trương thành lập đảng cộng sản nên

đã có liên tiếp 3 tổ chức cộng sản ra đời:

+ Ở Bắc Kỳ: những hội viên tiên tiến của Hội Việt Nam Cách Mạng

Thanh Niên đã thành lập Đông Dương Cộng Sản đảng (17-6-1929). Tổ chức

đã đáp ứng yêu cầu của cách mạng nên được đông đảo nhân dân ủng hộ.

+ Các hội viên tiên tiến trong bộ phận Hội Việt Nam Cách Mạng

thanh niên ở Trung Quốc và Nam Kỳ thành lập An Nam Cộng sản đảng

(7-1929 tại Hương Cảng -Trung Quốc).

+ Ở trung Kỳ : sự ra đời của 2 tổ chức cộng sản kia đã tác động

mạnh mẽ đến Tân Việt Cách mạng đảng.Các đảng viên tiên tiến của Tân

Việt từ lâu đã chịu ảnh hưởng của Hội Việt Nam Cách Mạng Thanh niên

cũng tách ra thành lập Đông Dương Cộng Sản Liên Đoàn (9-1929).

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất