Tại sao lại khẳng định chiến thắng Điện Biên Phủ đã quyết định việc chấm dứt chiến tranh xâm lược của Pháp ở Đông Dương?

Vì chiến thắng điện biên phủ đã đập tan hoàn toàn kế hoạch Na-va và

mọi mưu đồ chiến lược của Pháp-Mĩ, xoay chuyển cục diện chiến tranh,

tạo thuận lợi cơ bản cho cuộc đấu tranh ngoại giao của nước ta, buộc

Pháp-Mĩ phải kí hiệp định Giơ-ne-vơ lập lại hòa bình trên toàn Đông

Dương.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất