Tại sao thực dân Pháp đẩy mạnh khai thác Việt Nam và Đông Dương ngay sau Chiến tranh thế giới thứ nhất?

Vì tuy Pháp là nước thắng trận, nhưng đất nước bị tàn phá nặng nề,

kinh tế kiệt quệ. Để bù lại những thiệt hại do chiến tranh, thực dân

Pháp đã đẩy mạnh khai thác thuộc địa ở Đông Dương, trong đó có Việt

Nam.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất