Trong chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” ở miền Nam (1961 – 1965), Mĩ đã thực hiện âm mưu và thủ đoạn gì?

- Âm mưu: chiến lược "Chiến tranh đặc biệt" - một chiến lược chiến

tranh xâm lược thực dân kiểu mới của Mĩ, được tiến hành bằng quân đội

tay sai, do "cố vấn" Mĩ chỉ huy cùng với vũ khí, trang bị kĩ thuật,

phương tiện chiến tranh của Mì. Âm mưu cơ bản của chiến lược "Chiến

tranh đặc biệt" là "dùng người Việt trị người Việt".

- Thủ đoạn : được sự hỗ trợ của Mĩ, quân đội Sài Gòn mở các cuộc hành

quân càn quét, tiêu diệt lực lượng cách mạng, tiến hành dồn dân lập

"ấp chiến lược", nhằm tách dân khỏi cách mạng, tiến tới bình định miền

Nam.

- Mĩ và chính quyền Sài Gòn còn tiến hành các hoạt động phá hoại miền

Bắc, phong tỏa biên giới nhằm ngăn chặn mọi sự chi viện cho miền Nam.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất