Vì sao thực dân Pháp và phát xít Nhật thỏa hiệp với nhau để cùng thống trị Đông Dương?

- Thực dân Pháp lúc này đang yếu thế ở cả nước Pháp và Đông Dương

(nước Pháp bị phát xít Đức chiếm đóng).

- Mặt khác, Pháp muốn dựa vào Nhật để chống phá cách mạng Đông Dương.

- Phát xít Nhật muốn lợi dụng Pháp để kiếm lời và cùng chống phá cách

mạng Đông Dương, vơ vét sức người, sức của phục vụ cuộc chiến tranh

của Nhật, làm bàn đạp tấn công xuống các nước ở phía Nam Thái Bình

Dương.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất