Việc thành lập Cộng sản đoàn làm nòng cốt cho Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên có ý nghĩa gì?

Việc thành lập Cộng sản đoàn làm nòng cốt cho Hội Việt Nam Cách mạng

Thanh niên thể hiện đây là một tổ chức chính trị theo khuynh hướng vô

sản và là bước quá độ, là hạt nhân chuẩn bị cho sự ra đời của một

chính đảng cộng sản về sau.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất